16a Jornada diocesana de Pastoral de la Salut a Granollers

Dissabte 26 de febrer al matí tingué lloc la 16a Jornada diocesana de Pastoral de la Salut. Mons. Salvador Cristau, bisbe de Terrassa, presidí la pregària inicial de l’acte. Hi hagué una ponència de Mn. Antoni Macaya, metge i diaca permanent, sobre la eutanàsia i les cures pal·liatives. Després parlà Mn. Xavier Sobrevia, delegat episcopal de Pastoral de la Salut de Sant Feliu de Llobregat, sobre les últimes voluntats i el testament vital.

A més d’un diàleg amb els ponents i alguns testimonis, el Sr. Bisbe volgué acabar amb una síntesi sobre la importància de la vida i la necessitat d’ajudar a estimar-la i defensar-la. En acabar, tots pogueren saludar el nou bisbe diocesà i departir amb ell sobre les primeres setmanes del seu ministeri.