Aniversari de la creació de la diòcesi

El 15 de juny de l'any 2004 el papa Sant Joan Pau II creava la nova diòcesi de Terrassa amb la butlla Christifidelium salutem  i nomenava Mons. Josep Àngel Saiz Meneses com a primer bisbe de la nova diòcesi. En complir-se el catorzè aniversari d'aquesta efemèride donem gràcies a Déu pels abundants fruits  experimentats en aquests anys, i preguem pel nostre bisbe Josep Àngel, pel seu bisbe auxiliar Salvador, pels preveres i diaques, religiosos i seminaristes i laics de la diòcesi. Que sota l'esguard i la protecció de la Mare de Déu de la Salut, de la qual enguany es compleix el desè aniversari de la seva proclamació com a patrona, continuem solcant mar endins com a testimonis de l'amor, la misericòrdia i la veritat de Déu en la societat del segle XXI.