Baptismes de Casa Guadalupe

El dissabte 13 de maig el bisbe Salvador va batejar a la Catedral 11 infants de famílies acollides a Casa Guadalupe de Terrassa i Sabadell.