Benedicció d’un nou oratori universitari

Dimecres 30 de novembre Mons. Salvador Cristau va beneir i inaugurar l’oratori construït al nou servei Cures UIC del campus de la Universitat Internacional de Catalunya situat a l’Hospital General de Catalunya (Sant Cugat del Vallès). Aquest servei de cures pal·liatives situat junt a l’hospital busca la cura i atenció als malalts terminals i les seves famílies.

El Sr. Bisbe estigué acompanyat pel Rector de la Universitat, Dr. Alfonso Méndiz, el Vicari territorial de la Prelatura de l’Opus Dei a Catalunya, Dr. Ignasi Font, i diversos membres del Patronat de la UIC i altres institucions.