Càritas i SIRSA signen conveni per promoure la inserció en el mercat laboral de persones en situació de vulnerabilitat

Càritas ha signat conveni amb l’empresa Servicios Industriales Reunidos S.A. (SIRSA) dedicada a la gestió integral de serveis de neteja professional i serveis auxiliars.

 
Aquesta col·laboració proposa que Càritas seleccioni candidats d'entre les persones ateses perquè participin en sessions de formació i capacitació d'activitats relacionades amb neteges industrials. I SIRSA impartirà xerrades i sessions de formació i, en el seu cas, cursos de capacitació.

 
Els alumnes beneficiats podran realitzar les pràctiques en els centres de què disposi SIRSA d'acord amb les necessitats dels alumnes i atenent la naturalesa de la matèria de què es tracti.