Celebració de la Cena del Senyor a la Catedral de Terrassa

El Dijous Sant Mons. Saiz Meneses va presidir a les 19h la celebració de la Cena del Senyor a la Catedral. Concelebrà Mons. Salvador Cristau i els preveres de la Catedral.
Després de la homilia, en la que reflexionà sobre l’Eucaristia i el sacerdoci, el Sr. Bisbe rentà els peus a diversos seminaristes. En acabar la celebració es feu el trasllat del Santíssim a la seva capella per a l’adoració i l’Hora Santa.