Celebració de la Dominica Laetare a La Seu d'Egara

El diumenge 26 de març, la Schola Cantorum de Terrassa ha organitzat la celebració de la Dominica Laetare. Enguany ha presidit la celebració el Dr. Armand Puig, Rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, i han concelebrat Mn. Fidel Catalán, Vicari Episcopal, i Mn. Antoni Deulofeu, Prior de Santa Maria. Ha estat convidada la Schola Cantorum Sant Miquel de Montblanch. Des de l'any 1933 la Schola Cantorum organitza aquest esdeveniment litúrgic i musical a les esglésies de Sant Pere.