Celebració de la Dominica Laetare a les esglésies de Sant Pere

El diumenge 14 de març la Schola Cantorum de Terrassa organitzà la celebració de la Dominica Laetare a les esglésies de Sant Pere, a La Seu d'Egara de Terrassa. Una celebració que s'inicià l'any 1934 i només s'ha interromput durant la Guerra Civil i l'any passat a causa del confinament. Enguany ha estat presidida per Mn. Francesc X. Aróztegui, sostdelegat de Litúrgia de la diòcesi de Terrassa.