Celebració de la Majestat de Caldes i inauguració del columbari

El diumenge 14 d'octubre Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, va presidir la missa a la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui amb motiu de la festa de la Santa Majestat. En acabar la celebració va beneir i inaugurar el nou columbari situat en un lloc adjacent a la Capella de la Santa Majestat.