Celebració de la Passió i Mort del Senyor a la Catedral

El Divendres Sant dia 18 d’abril a les 12h. Mons. Saiz Meneses, acompanyat per Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar, ha presidit a la Catedral la Celebració de la Passió i Mort del Senyor. Amb un temple ple de gent, el Sr. Bisbe, en la seva homilia, ha fet una meditació sobre la Passió de Jesús, centrant-se en la reflexiö sobre la creu com a signe de sofriment extrem i com a suprema manifestació de l’amor de Déu. Ha convidat també als creients, com a deixebles del Senyor, a saber carregar la pròpia creu i ajudar els altres.