Celebració de la Passió i Mort del Senyor a la Catedral

El Divendres Sant, dia 3 d’abril, Mons. Saiz Meneses va presidir a les 12h. a la Catedral la celebració litúrgica de la Passió i Mort del Senyor, acompanyat per Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, els preveres de la Catedral, els seminaristes i el poble fidel que omplí el temple. 

 

En la seva homilia destacà la centralitat de la Mort redemptora del Senyor, i reflexionà sobre la importància de l’encontre entre Jesús i la seva Mare, per tal de convidar a sortir a l’encontre de les persones i descobrir en elles el rostre de Crist que ens crida a estimar i a servir els altres.