Celebració de la Passió i Mort del Senyor

El divendres 7 d’abril Mons. Salvador Cristau, bisbe de Terrassa, va presidir la Celebració de la Mort i Resurrecció del Senyor a la
Catedral a les 12 del migdia. En la seva homilia convidà a reflexionar, a partir de l’evangeli de Sant Joan, sobre el significat
de la mort de Jesús, per amor a la humanitat, per complir la voluntat redemptora de Déu sobre la humanitat.

Imatges relacionades