Celebració de la Santa Cruz de Canjáyar

La Asociación de la Santa Cruz de Canjáyar ha celebrat la seva festa a la parròquia de Sant Pere de Terrassa. El dissabte 6 de maig al captard es va fer la processó pel carrer. El diumenge dia 7 a les 12.30 Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar presidí la celebració de l’Eucaristia.