Celebració de les Jornades de la Unió Apostòlica del Clergat a Terrassa

Entre els dies 8 i 11 de juliol la Unió Apostòlica del Clergat ha celebrat les seves jornades de formació d’enguany a la diòcesi de Terrassa. Han participat prop de 30 preveres de les diòcesis amb seu a Catalunya. Han comptat també amb la participació de Mons. Giuseppe Magrin, president internacional. Les jornades han tingut lloc a Caldes de Montbui i les diverses conferències han tractat sobre diversos documents del Concili Vaticà II i la seva actualitat. El dimarts dia 9 de juliol els participants visitaren la ciutat de Terrassa, Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, feu una conferència sobre la vida de la diòcesi i Mons. Saiz Meneses presidí la missa a les esglésies de Sant Pere.