Celebració de Nadal al Seminari

El dijous 22 de desembre Mons. Salvador Cristau ha presidit la Missa i la celebració del Nadal en el Seminari Diocesà, just abans que els seminaristes passin aquests dies en família i a les parròquies.