Celebració del desè aniversari de Mn Gea com a rector de Sant Vicenç de Sabadell

El passat dissabte 22 d’octubre, I Vespres del Diumenge XXX durant l’any, Mons. Salvador Cristau presidí la missa a la parròquia de Sant Vicenç de Sabadell amb motiu d’un acte d’acció de gràcies pel 10è aniversari de Mn. Alfons Gea com a rector. Abans de la missa ho hagué un acte d’ageaiment i, en acabar, el Sr. Bisbe saludà i felicità els presents.