Celebracions del 50 aniversari de la Confraria de Lourdes de Terrassa

El diumenge 8 de juliol la Catedral ha acollit el ciri votiu amb el que la Confraria de la Mare de Déu de Lourdes celebra els 50 anys de la seva existència. Durant aquest any aquest ciri ha estat traslladat a cada una de les parròquies de l’arxiprestat. En la peregrinació a Lourdes del proper mes de setembre que presidirà el Sr. Bisbe, el ciri serà ofert perque cremi al Santuari a prop de la imatge de la Mare de Déu. Ha presidit la Missa Mn. Fidel Catalán, Vicari episcopal, i ha concelebrat Mn. Jordi Fàgregas, consiliari. Han assistit el president i membres de la Junta.