Cent anys de presència carmelitana a Rubí

El dissabte dia 22 de novembre Mons. Saiz Meneses va presidir la Missa a la parròquia de Sant Pere de Rubí amb motiu dels actes del centeneari de l’arribada de les Religioses Carmelites de Sant Josep a Rubí. Va estar acompanyat pel Vicari provincial dels Carmelites, així com nombrosos preveres relacionats amb la ciutat i la congregació. Les religioses fundades per la M. Rosa Ojeda l’any 1900 a Barcelona, van establir la comunitat a Rubí l’any 1915 i una guarderia que amb els anys s’ha convertit en l’escola Regina Carmeli que compta actualment amb dues línies des d’infantil fins a ESO, mòduls formatius i una llarga trajectòria de formació cristiana d’alumnes.