Cloenda de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians

El dissabte dia 25 de gener Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar, va presidir la Cloenda de la Semana de Pregària per la Unitat dels Cristians a la Catedral de Terrassa. va estar acompanyat per Mn. Josep Esplugas, Delegat Episcopal d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses, pel Rvd. Guillermo Wilches, rector de l’Església Reformada Episcopal, pel Rvd. Benjamí Planas, president del Consell Evangèlic de Catalunya, i per Dabid Muniesa i Andreu Dionís, pastors baptistes.

L’acte va tenir lloc a les 20.30h. i va consistir en la Pregària de Vespres. Mons. Cristau, en les seves paraules, recordà tot comentant l’Evangeli de Joan 17, 9- 23, que el camí per construir la unitat passa perquè Jesucrist sigui present en el centre en el cor de cada persona i de cada comunitat. D’aquesta manera el món pot conèixer l’amor de Déu. Cal superar els prejudicis i els egoismes per poder rebre aquest amor de Déu i comunicar-lo als altres. 

Després de la pregària va tenir lloc un estona de convivència i un refrigeri en els locals de la parròquia del Sant Esperit de Terrassa.