Cloenda de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians

El dimecres 25 de gener Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, va presidir la Pregària de cloenda de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians a la Catedral de Terrassa a les 19h. Va estar acompanyat per Mn. Josep Esplugas, Delegat Episcopal d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses, el P. Hèctor Valls SJ, que adreçà unes paraules reflexionant sobre la figura de Luter amb motiu de la commemoració dels 500 anys de l'inici de la reforma protestant, el P. Guillermo Wilches, rector de la parròquia de l'Església Refoprmada Episcopal a Sabadell, el Rvd. Benjamí Planes, president del Consell Evangèlic de Catalunya  i el Sr. Antoni Ibáñez, del Moviment Ecumènic i Grup de Diàleg Interreligiós de Sabadell.
El Sr. Bisbe agraí la presència dels representants de les diferents confessions i en les seves paraules finals recordà la importància de pregar units, reflexionar junts des del diàleg  i en l'acció social a favor dels més necessitats, des de la consciència clara de la presència de Jesús en la Paraula de Déu, en l'Eucaristia i en els pobres.