Cloenda de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians

Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, va presidir el dijous 25 de gener la pregària de cloenda de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Va estar acompanyat pel Rvnd. Benjamí Planes, president del Consell Evangèlic de Catalunya, pel Rvnd. Guillermo Wilches, prevere de l’Església Espanyola Reformada Episcopal i per Mn. Josep Esplugas, Delegat Episcopal d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses. El Sr. Bisbe glossà el sentit de la pregària tot demanant que els cristians donem el testimoni de l’amor de Déu com el papa emèrit Benet afirmà a l’encíclica “Deu caritas est”.