Confraria de la Mare de Déu de Montserrat a Granollers

Dilluns 31 de maig, festa de la Visitació, va tenir lloc a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat i sant Antoni de Pàdua de Granollers, atesa pel Franciscans Conventuals,  es va instituir una delegació de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat. Prfesidí la celebració eucarística el P. Joan Maria Mayol, OSB, Director de la Confraria. Es varen inscriure unes trenta persones com a cofrares de l'esmentada Germandat.