COMUNICAT DE MONS. JOSEP ÀNGEL SAIZ MENESES, BISBE DE TERRASSA

COMUNICAT DE MONS. JOSEP ÀNGEL SAIZ MENESES, BISBE DE TERRASSA

 

Terrassa, a 14 de març de 2020

Benvolguts diocesans,

M’adreço a tots vosaltres amb motiu de la situació que estem vivint de pandèmia originada pel Coronavirus Covid-19 i que ha obligat al govern central a decretar l’estat d’alarma. Les administracions autonòmiques, així mateix, han emès comunicats amb indicacions concretes.

Des de l’Església Catòlica, a través de la Conferència Episcopal Espanyola i des de cada diòcesi, expressem el dolor i ens sentim units al patiment de la nostra societat que viu una emergència social sense precedents. Tot mantenint la calma i serenor que demanen les nostres autoritats, us convido a  intensificar la nostra pregària i a mantenir l’atenció especialment a les persones més febles i vulnerables. El consol de la fe ens ajuda en aquests moments unint-nos al misteri de la Creu d’Aquell que morint ha ressuscitat i ens ha donat vida nova.

Vull fer a la vegada un agraïment especial a tots els equips mèdics, sanitaris i d’emergència pel seu treball i entrega  generosa en favor bé comú en aquests moments difícils i complicats  en els quals ells mateixos estan patint els estralls de l’epidèmia directament. No us falta ni us faltarà la nostra pregària en aquestes hores.

Tenint en compte les indicacions que vàrem donar els dies 7 i 12 de març i les orientacions de la Conferència Episcopal Española, en virtut i aplicació de les normes que les administracions han fet públiques darrerament, disposo en el territori de la diòcesi de Terrassa des d’avui i fins a nova indicació el següent:

  1. Que no es convoquin celebracions litúrgiques durant aquest temps en cap temple de la diòcesi. Això afecta a la celebració de l’Eucaristia i els altres sagraments, així com també a actes de devoció i pietat populars. Els feligresos queden dispensats del precepte dominical amb caràcter general.

 

  1. Que els preveres i diaques estiguin disponibles per atendre ministerialment el poble que tenen confiat. Els preveres celebraran la Missa privadament, aplicant-la especialment al poble sempre que litúrgicament sigui possible.

 

  1. Pel que fa a la celebracions dels funerals i exèquies que es segueixi la normativa de cada tanatori per tal d’assegurar la pregària pel difunt amb una senzilla oració, ja que no es podran celebrar en els temples.

 

  1. Es mantindrà l’atenció a la Cúria exclusivament a través dels telèfons i els correus electrònics:

 

Confio que aquestes normes ens ajudin a tots a mantenir la intensitat de la nostra vida cristiana amb la pregària i l’oferiment d’obres. Així mateix us comunico que a través del canal youtube del Bisbat de Terrassa (canal BTTV i a través del web del Bisbat: www.bisbatdeterrassa.org) retransmetrem la Missa cada dia a les 12h des de la Capella de la Cúria diocesana a partir del dilluns dia 16 de març.

Us convido finalment a fer nostres les paraules de la pregària del papa Francesc adreçada a la Mare de Déu davant aquesta situació:

Oh Maria, vós brilleu sempre en el nostre camí com a signe de salvació i d'esperança.

Nosaltres ens adrecem a vós, Salut dels malalts, que al costat de la creu vau estar associada al dolor de Jesús, mantenint ferma la fe.

Vós, Salvació de tots els pobles, sabeu quina és la nostra necessitat i estem segurs que ens proveireu, perquè, com a Canà de Galilea, pugui retornar l'alegria i la festa després d'aquests moments de prova.

Ajudeu-nos, Mare de l'Amor Diví, a conformar-nos a la voluntat del Pare i a fer el que ens digui Jesús, que ha pres damunt seu els nostres patiments i ha carregat els nostres dolors per conduir-nos, a través de la creu, a l'alegria de la resurrecció.

Sota el vostre mantell ens emparem, Santa Mare de Déu. Escolteu  les nostres pregàries en tota necessitat i aparteu-nos sempre dels perills, Verge gloriosa i beneïda.

Que la Mare de Déu sota l’advocació de la Salut, patrona de la nostra diòcesi, ens continuï guiant amb el seu esguard maternal en aquesta difícil singladura.

Amb la meva benedicció

 

 + Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

Veure texte original