Conferència del Bisbe de Terrassa a la Residència Sacerdotal

El dimarts dia 6 d'octubre a les 17h Mons. Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, va pronunciar una conferència als preveres de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol sobre els deu anys de vida diocesana. Assistiren un bon nombre de preveres que s'interessaren per la singladura de la nova diòcesi al llarg d'aquests anys.