Confirmacions a Gualba

El Diumenge 17 de juliol  el Sr. Bisbe celebrà la missa i administrà el sagrament de la confirmació a 3 joves de la parròquia de Sant Vicenç de Gualba. En acabar saludà els fidels presents.