Confirmacions a La Garriga

Mons. Salvador Cristau celebrà el passat dissabte 13 de novembre la missa a la parròquia de Sant Esteve de La Garriga i confirmà 7 joves.