Confirmacions a la Parròquia de la Mare de Déu del Carme de Terrassa

El diumenge 27 de novembre el bisbe Savador confirmà 8 adolescents la parròquia de la Mare de Déu del Carme de Terrassa.