Confirmacions a la Universitat

El Dijous 4 maig el bisbe Salvador confirmà 16 joves i adults a la  Universitat Internacional de Catalunya, en la capella del Campus Sant Cugat.