Confirmacions a Sant Llorenç de Terrassa

El diumenge 14 de maig el bisbe Salvador va confirmar 4 joves a Sant Llorenç de Terrassa