Confirmacions a Sant Pau de Rubí

El dissabte 27 de maig Mn Fidel Catalán, Vicari General, confirmà 13 adolescents i joves a la parròquia de Sant Pau de Rubí.