Confirmacions a Santa Maria de Rubí

El passat diumenge 29 de maig el Sr. Bisbe celebrà la missa a la parròquia de Santa Maria de Rubí. Administrà els sagraments de la iniciació cristiana a 11 joves de la comunitat parroquial i els felicità en acabar.