Confirmacions d’un grup d’alumnes del Col.legi El Pinar de Valldoreix

El dimecres dia 15 d’abril a la Catedral a les 17.30h. Mons. Salvador Cristau administrà el sagrament de la Confirmació a un grup de 55 alumnnes del col.legi "El Pinar de Nuestra Señora" de Valldoreix.