Confirmacions de La Farga

Els dies 22 i 23 de maig, Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, va confirmar 110 alumnes, en dos grups, del Col.legi La Farga de Mirasol.