Confirmacions del Col.legi Europa a la Catedral

El dimarts 6 de juny a les 17.30h el bisbe Salvador va confirmar a la Catedral 25 adolescents del Col.legi Europa International School de Sant Cugat del Vallès.