Confirmacions del Col·legi La Farga

Els dies 22 i 23 de maig Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, administrà el Sagrament de la Confirmació a la Catedral a 110 alumnes en dos grups, del Col.legi La Farga de Mirasol.