Constitució del Consell Pastoral Diocesà

El dissabte 17 de desembre ha quedat constituït el Consell Pastoral Diocesà, organisme presidit pel Sr. Bisbe i que agrupa laics majoritàriament i també alguns preveres i diaques, representants de la vida diocesana (arxiprestats, delegacions i moviments). 

Ha estat nomenat secretari el Sr. August Figueras, de Terrassa, i com adjunta la Sra. Núria Bosch, de Bigues.