Constitució del nou Consell Presbiteral

El dijous dia 17 de desembre va tenir lloc la constitució del nou Consell Presbiteral de la diòcesi, amb els membres escollits per votació i els designats pel Sr. Bisbe. Ha sortit escollit secretari Mn. Emili Marlés i secretari adjunt Mn. Joan Làzaro.