Constitució del nou Consell Presbiteral

El divendres 16 de desembre el bisbe Salvador ha constituït el nou Consell de Presbiteri, format pels preveres representants dels deu arxiprestats, dels religiosos, càrrecs diocesans i nomenats pel bisbe. El secretari del nou consell és Mn. Xavier Blanco, i l’adjunt Mn. Joan Hernàndez.