Convivència dels seminaristes de Terrassa

Entre els dies 8 i 10 el Seminari de Terrassa ha organitzat una convivència  per seminaristes a la Casa de la Sagrada Família d’Urgell a La Seu d’Urgell. El bisbe Salvador ha estat amb ells els primers dies.