Declaració de la Renda: augmenta el nombre de contribuents que marquen la casella de l'Església

En els últims anys, tot i la crisi augmentar en la Declaració de la Renda 2015, tant el nombre de declarants que marquen la X a favor de l'Església catòlica, amb 23.174 noves declaracions, com la quantitat que els declarants destinen a l'Església catòlica, que per primera vegada supera els 250 milions d'euros (250,3), des que va començar la crisi.

Resultats Renda 2015

L'augment de la renda disponible, ha permès augmentar tant el nombre de declaracions a favor de l'Església com la quantitat que els espanyols destinen dels seus impostos a favor de l'Església catòlica. Pel que fa al percentatge es manté similar al d'anys anteriors: en el territori de l'Agència Tributària, sense incloure les hisendes forals està lleugerament per sobre del 35% de les declaracions presentades, i ha passat del 35,20% el 2013 al 35, 11% en 2014. en el conjunt de la nació, el percentatge de declaracions a favor de l'Església es manté en relació a l'any anterior, passant del 34,88% el 2013 al 34,76% (-0,12%).

En aquest sentit es poden realitzar dues valoracions, en primer lloc que l'augment de les declaracions presentades a favor de l'Església i de la quantitat consignada, encara que és un increment petit, és positiu ja que ve marcat per l'inici de la recuperació econòmica a Espanya , el que ha suposat una lleu millora a nivell recaptatori. D'altra banda, el percentatge indica que encara és possible conscienciar més persones de l'activitat de l'Església perquè destinin una part dels seus impostos, sense pagar més i sense que li tornin menys, a l'activitat pastoral, social i caritativa, en suma evangelitzadora, qu e realitza l'Església.

En nombres absoluts, es van presentar 7.291.771 declaracions amb la X de l'Església catòlica, mentre que en l'exercici anterior, de 2013, van ser 7.268.597 (un augment de 23.174 declaracions a favor de l'Església).

Aquí pots veure totes les dades del 2014  

Xtants que necessiten tant

Cada any, l'Església catòlica realitza a Espanya un major esforç per donar a conèixer la seva activitat al servei de la societat espanyola. La presentació de la memòria d'activitats de l'Església busca mostrar de forma clara i exhaustiva, en què inverteix l'Església els diners que cada any rep dels contribuents que han marcat la casella de l'Església catòlica en la seva Declaració de la Renda. És el compromís de l'Església a favor de la transparència i també com a mostra de gratitud als que manifesten la seva confiança en l'Església d'aquesta manera.