Defunció de Mn Joan Casañas Guri

+

Mn. Joan Casañas Guri

Prevere de l'Església de Terrassa, ha mort  a l'edat de 84 anys, el 9 de setembre de 2020, confortat amb els Sagraments de l'Església. El Sr. Bisbe, el seu Bisbe auxiliar i el presbiteri ho fan saber als fidels de l'Església, perquè l’encomanin a la misericòrdia del Senyor. La missa funeral se celebrarà més endavant i s’indicarà oportunament.

Mn. Joan va néixer el juliol de 1936 a Sabadell. Va estudiar al Seminari Conciliar de Barcelona i va ser ordenat prevere a Roma l'any 1961 on va estudiar el darrer curs.  Fou vicari de la parròquia de Sant Antoni de Pàdua de Sabadell de 1961 a 1963; Va marxar, al final del mateix curs, a Xile juntament amb d’altres companys preveres on va treballar, sobretot, en l'àmbit de la pastoral universitària. Tornà l'any 1973.

 

Posteriorment a Sabadell va atendre diversos grups i comunitats populars. També va ser voluntari de la comunitat de Drapaires d'Emaús els quals va acompanyar espiritualment. També fou consiliari de de grups de Vida Creixent a la parròquia de Sant Feliu de Sabadell. Darrerament es va traslladar a viure a la residència sacerdotal de Sant Josep Oriol a Barcelona.