Defunció de Mn. Joan Satorras Ayguadé

El dissabte dia 6 de juliol de 2013 ha mort als 86 anys Mn. Joan Satorras Ayguadé, en el seu domicili a Sant Cugat del Vallès.

Nascut a Manresa l’any 1927, la seva família es traslladà a la ciutat de Terrassa. Ingressà en el Seminari de Barcelona i rebé la ordenació sacerdotal el 31 de maig de 1952 a l’Estadi de Montjuic, en el marc del Congrés Eucarístic Internacional. Ha dedicat la major part de la seva vida sacerdotal en el servei als malalts a l’Hospital de la Vall d‘Hebron, a Barcelona. En jubilar-se es va traslladar a viure a Sant Cugat del Vallès amb la seva germana i mentre li fou possible col·laborà en la parròquia de Sant Pere Octavià. Amb la creació de la diòcesi de Terrassa l’any 2004 hi quedà incorporat.

Les exèquies tingueren lloc el diumenge dia 7 de juliol a les 10 del matí a la parròquia de Sant Pere Octavià a Sant Cugat del Vallès, i foren presidides, en absència del Sr. Bisbe que es trobava a Roma,  per Mn. Joan Carles Montserrat, Vicari Episcopal i concelebraren el Rector de la parròquia, el Secretari General i Canceller i diversos preveres. Descansi en pau Mn. Satorras.