El Bisbe de Terrassa presideix la reunió del Consell Presbiteral

El dimarts 28 d’abril Mons. Saiz ha presidit la sessió telemàtica del Consell Presbiteral, que agrupa els membres del Consell de govern i els preveres escollits des de cada arxiprestat i el representant dels religiosos.

 

En la reunió s’ha reflexionat sobre com els preveres viuen aquesta situació, així com també sobre la seva implicació i col.laboració també material en l’acció caritativa i social, i les previsions de desconfinament en el que afecten a les misses i altres celebracions. 

 

S’ha agrait una vegada més la intensa dedicació dels clergues en la seva missió pasoral amb els feligresos de les comunitats que tenen encomanades.