El Bisbe es torna a reunir amb els arxiprestos

El dilluns 4 de maig Mons. Saiz Meneses es va tornar a reunir amb els arxiprestes de la diòcesi juntament amb el Consell de Govern per fer seguiment de les mesures que s'han d'implementar a cada parròquia amb motiu de les fases 1 i 2 del desconfinament progressiu. 

S'ha fet molta insistència  en la prudència i responsabilitat a l'hora d'aplicar les mesures que demanen les autoritats, especialment les mesures higièniques i de distanciament així com l'aforament que les autoritats demanen a cada una de les fases. En aquest sentit s'ha vist del tot necessari disposar d'un equip de persones perquè col.laborin en el servei d'ordre de les celebracions i en la neteja del temple després de les celebracions.

Des del Bisbat es farà seguiment del compliment de les mesures establertes així com de l'avaluació posterior a cada una de les fases.