El bisbe Salvador amb els clergues de l’arxiprestat Sabadell Centre Sud

Dimecres 25 de gener Mons. Salvador Cristau ha presidit la reunió i trobada del clergat de l’arxiprestat de Sabadell Centre i Sud als locals parroquials de Sant Francesc d’Assís. S’han tractat els temes habituals de les reunions i també algunes informacions i novetats de caràcter diocesà.