El bisbe Salvador es reuneix amb els preveres de l’arxiprestat Sabadell Nord

El passat dijous 3 de novembre el Sr. Bisbe visità i presidí la reunió de clergat de l’arxiprestat de Sabadell Nord. Després de tractar els diversos punts de l’ordre del dia, el Sr. Bisbe comentà alguns temes de la pastoral diocesana a tenir presents i obrí un interessant diàleg sobre les inquietuds i preocupacions compartides amb els mossens.