El bisbe Salvador implicat en la formació dels joves

Dissabte 22 d’abril al matí el Sr. Bisbe va fer una sessió sobre eclesiologia al grup de joves de Nicodemus, iniciativa de la Delegació de Joventut per a la formació teològica, pastoral, bíblica, litúrgica, etc. Les sessions tenen lloc al Seminari diocesà.