El Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics es reuneix en el Casal de la Visitació

Es tracta d'una propietat del Bisbat per donació de l'Obra de la Visitació i que gràcies a la gestió de la Fundació Roser de Maig s'està condicionant per la formació cristiana d'infants i joves, segons la voluntat fundacional.
Els membres del Consell han conegut de prop les gestions que s'estan realitzant  i han valorat molt positivament aquest treball.