El dissabte 1 de juliol Mn Fidel Catalán, Vicari general, va confirmar 8 joves i 2 adults a Santa Eulàlia de Ronçana.

El dissabte 1 de juliol Mn Fidel Catalán, Vicari general, va confirmar 8 joves i 2 adults a Santa Eulàlia de Ronçana. Eren de la pròpia parròquia i de Lliçà de Munt.