Elecció de la nova Superiora General de la Congregació Pureza de Maria

La congregació de les religioses Pureza Maria està celebrant a Sant Cugat del Vallès el Capítol General. Mons. Saiz Meneses va presidir la missa en l’inici de la trobada el dia 23 de març. El dia de Pasqua ha estat escollida la nova Superiora General, Gna. Emília González i el seu Consell. Actualment es troben concretant el treball del proper sexeni.